• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik”
                                         w Gliwicach, ul. Perkoza 12
                              z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni
                                                         zaprasza
do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
oraz sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi przepisami.....cd.

 

Materiały sprawozdawcze za rok 2019

       W ostatnim okresie Członkowie Spółdzielni otrzymali biuletyn informacyjny zawierający podstawowe materiały sprawozdawcze za rok ubiegły. Biuletyn został dostarczony przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Wszyscy Członkowie Spółdzielni, w tym w szczególności Członkowie, którzy nie zamieszkują w zasobach Spółdzielni, mają również możliwość zapoznania się z treścią w/w broszury poprzez system e-kartoteka, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konta - plik z treścią biuletynu zamieszczony został w e-kartotece, w sekcji Dokumenty i dziale Biblioteka.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią materiałów zamieszczonych w przygotowanym biuletynie.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Miasta Gliwice Uchwałą Nr XVII/337/2020 z dnia 30.07.2020 r. uchwaliła nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie Miasta Gliwice od 1.10.2020 r.

......czytaj dalej

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIKORNIK”

w Gliwicach, ul. Perkoza 12

informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy

  1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku przy ul. BIEGUSA 68, składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 149,57 m2 wraz z terenem pod dzierżawę o powierzchni 946 m².

 ......czytaj dalej

 

 

      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIKORNIK” w Gliwicach ul. Perkoza 12

                      OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ulicy Bekasa 19

......czytaj dalej

 

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sikornik”

z siedzibą w Gliwicach ul. Perkoza 12

zatrudni w ramach umowy o pracę na zastępstwo

  1. Specjalistę w dziale technicznym

 

......czytaj dalej

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Termomodernizacja 2020