• Spółdzielnia Mieszkaniowa
    SIKORNIK
    GLIWICE, ul. Perkoza 12

  • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej SIKORNIK w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Technicznych

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

  1. wykształcenie wyższe techniczne – budowlane lub pokrewne, preferowane osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykonawstwa i nadzoru,

 

Plan remontów na rok 2021

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 21.10.2020 r. Uchwałą Nr 18/10/2020 został zatwierdzony plan remontów na rok 2021, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane na przełomie 2020/2021 r.

 

budzetObywatelskiSikornik

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy wszystkich Członków Spółdzielni oraz pozostałych mieszkańców Osiedla Sikornik, że trwa głosowanie na projekty zaproponowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań miejskich. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano przeznaczenie blisko 7 mln zł.

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt miejski. Głosować można w formie elektronicznej lub papierowej – szczegóły na plakacie w załączeniu.

Zachęcamy wszystkich Państwa do oddania głosów na wybrane projekty – realizacja zadań w ramach środków zabezpieczonych w budżecie obywatelskim daje możliwość wpływania na wspólną przestrzeń na naszym Osiedlu. Wspólnym zaangażowaniem możemy pozyskać środki na poprawę wizerunku naszej dzielnicy i jakość otaczających nas miejsc. Jak głosować info.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa SIKORNIK

z siedzibą w Gliwicach ul. Prekoza 12

ZATRUDNI ADMINISTRATORA OSIEDLA

 

     Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawowanie bieżącego nadzoru nad nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi zarządzanymi przez Spółdzielnię. Do jej zadań należeć będzie kontrola czystości i porządku w nieruchomościach oraz nadzór związany z utrzymaniem właściwego stanu porządkowego posesji....

....czytaj dalej

 

PAMIĘTAJMY O SEGREGOWANIU ŚMIECI

Zarząd Spółdzielni przypomina mieszkańcom swoich zasobów, że w ich imieniu deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. Jednakże należy pamiętać, że prawidłowość segregacji odpadów w poszczególnych nieruchomościach podlega sukcesywnej kontroli przeprowadzanej przez pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyniku czego odpady nie są właściwie segregowane, wszczyna się postępowanie w sprawie nałożenia podwyższonej opłaty, jak za odbiór odpadów komunalnych nieselektywnych. Skutki wydania decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny odczują solidarnie wszyscy mieszkańcy nieruchomości, korzystający z danego punktu zbierania odpadów. Dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad segregowania odpadów – stosowna ulotka została zamieszczona przez służby administracyjne Spółdzielni przy każdym boksie śmietnikowym oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce akty prawne/zasady segregacji odpadów komunalnych. Najważniejsza jest właściwa postawa i przekonanie nas wszystkich, że segregowanie śmieci ma sens. Tylko taka postawa przełoży się na proekologicze zachowania mieszkańców i umożliwi ponoszenie opłat na poziomie ustalonym dla odpadów odbieranych w sposób selektywny.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku stwierdzenia, iż niedopełniony został powyższy obowiązek wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie czterokrotnie!

Przykład opłat za odpady dla lokalu mieszkalnego o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2 wg stawek obowiązujących od 1.10.2020 r.:

  – zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi      1,05 zł od 1 m2 powierzchni 
  – zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi      4,20 zł od 1 m2 powierzchni 

W załączeniu kopie zawiadomień, które Spółdzielnia otrzymała w ostatnim okresie dot. stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów w boksach śmietnikowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

 

 

UWAGA !!!

 Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz objęciem Miasta Gliwice czerwoną strefą i wprowadzeniem nowych obostrzeń, uprzejmie informujemy, że we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Spółdzielni zalecany jest kontakt telefoniczny pod nr 32 232 21 74 bądź mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pisma adresowane do Spółdzielni można umieszczać w przygotowanej skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółdzielni.

W przypadku konieczności wizyty w biurach Spółdzielni prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania wraz z podaniem jego tematu - pozwoli to przygotować stosowne informacje i dokumenty oraz usprawnić załatwienie sprawy. Obsługa w biurach będzie realizowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w szczególności dotyczy to: konieczności zasłaniania ust i nosa, zdezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku, utrzymywania odległości 2 m między osobami przebywającymi w budynku.

Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Spółdzielnia prowadzi wszystkie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania w jej zasobach, a usuwanie awarii odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa.

Wprowadzane ograniczenia w działalności Spółdzielni wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, jak również pracowników Spółdzielni.

Gliwice, 23.10.2020 r.

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Termomodernizacja 2020