Kazimierz Bigos
członek Zarządu

 

Powołany na członka Zarządu uchwałą nr 354/280/2013r. z dnia 22.08.13r. Rady Nadzorczej. 

 

        

Franciszek Gala
prezes Zarządu

 

Zatrudniony od dnia 02.01.1991r. na czas nieokreślony, posiada licencję zawodową nr 3475 zarządcy nieruchomości, otrzymaną dnia 29.12.2000r. przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta.

 

Marzena Kowalczewska
członek Zarządu

Powołana na członka Zarządu uchwalą nr 339/268/2012r. z dnia 27.09.12r. Rady Nadzorczej.